Kontakt do mamy Nikoli:

e-mail: sokolowskanikola@wp.pl
793451034


BEZPOŚREDNI KONTAKT Z FUNDACJĄ:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
Stawnica 33, 77-400 Złotów
tel./fax: (67) 263 25 96